: русский : latviešu :
: Начало : Новости : Контакты :
Каталог книг
ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК:
 "Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem". Grāmata.
Uzdevumi latviešu tautas pasakām par dzīvniekiem adresēti mazākumtautību bērniem, lai veicinātu lasītprasmes un stāstītprasmes attīstību pamatskolā. Ar vienu pasaku tiek strādāts vairākas mācību stundas (to norāda romiešu cipars). Galvenais akcents šeit ir vārdu krājuma paplašināšanai, darbam pāros un dažāda veida pašpārbaudēm, uzdevumu variācijām, lai skolēni strādātu patstāvīgi un censtos pareizi izpildīt prasīto, bieži vien pabeidzot darbu mājās. Tāpat tiek piedāvāti uzdevumi, kas rosina skolēnus meklēt atbildes, iztēloties situācijas un prognozēt to tālāku attīstību, izvērtēt varoņa rīcību vai situāciju. Sakot lielu paldies Rīgas 40. vidusskolas direktorei G. Jefremovai par atbalstu un sapratni, vēlu veiksmi visiem skolotājiem, kuri izmantos piedāvātās idejas savā praksē.

Leontīne Kopeika

"Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem" Uzdevumi lasītprasmes attīstīšanai mazākumtautību izglītības iestādēs.

Izdevniecība RETORIKA A, Rīga, 2011,

210 x 282, m.b., mīkstais vāks, 120 lpp.

ISBN 978-9984-865-09-6
Artikul Nosaukums Cena
Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem. L.Kopeika 5.34